Spotkania klubowe

Czwartek 17:00 - 19:00

Klubowa QRG

145.250MHz / TG2603408

Kontakt

klub@sp3pgx.pl

Regulamin Zawodów Krajowych „31 Finał WOŚP” 2023

Organizator: Akademicki Klub Krótkofalarski Uniwersytetu Zielonogórskiego SP3PGX z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Szafrana 8/408.

Termin: 29 stycznia 2023 r. (niedziela) od godz. 17:00 do 19:00 UTC. Emisja: SSB. Pasmo: 80m, 40m wg Band Planu.

Raporty:
Stacje organizatora:
SP31WOSP - RS + litera P
SP3PGX - RS + litera G
SN0ZG - RS + litera X
stacje pozostałe - RS + nr QSO (numeracja ciągła)

Wywołanie: "Wywołanie w zawodach WOŚP"

Punktacja:
QSO ze stacją podającą w raporcie "P" - 10 pkt
QSO ze stacją podającą w raporcie "G" - 10 pkt
QSO ze stacją podającą w raporcie "X" - 10 pkt
QSO ze stacją podającą w raporcie numer QSO - 1 pkt
Wynik końcowy: Suma punktów za QSO
SWL: punktacja jak dla nadawców
Obowiązuje odebranie znaków i grup kontrolnych obu stacji.

Klasyfikacja:
A - stacje klubowe SSB
B - stacje indywidualne SSB
C - stacje indywidualne QRP SSB
D - SWL

Uwagi:
Można być sklasyfikowanym tylko w jednej grupie.
Stacje organizatora nie będą klasyfikowane.
Maksymalna moc wyjściowa nadajnika: kategorie A i B: 100 W, kategoria C: 5W
Nie zalicza się łączności w przypadkach:
- nawiązania łączności poza czasem trwania zawodów,
- niezgodności w obu logach danych o QSL lub rozbieżności czasu ponad 3 minuty,
- braku logu korespondenta,
- przeprowadzenia mniej niż 5 QSO (wykazanych w logach korespondentów).
Uwaga: Jakiekolwiek błędy lub niezgodności w logu jednej ze stacji korespondenta powodują niezaliczenie punktów dla obu korespondentów.

Nagrody:
Za pierwsze miejsce w grupach A, B, C – grawerton oraz dyplom.
Grawertony za 1 miejsce w każdej kategorii ufundował Akademicki Klub Krótkofalarski SP3PGX.

Dyplomy:
Dla każdego uczestnika Zawodów – wersja elektroniczna, do pobrania na stronie www.sp3pgx.pl.

Dzienniki:
WYŁĄCZNIE w formacje CARBILLO w terminie 72 godzin od zakończenia Zawodów na email: zawody@sp3pgx.pl czyli do 01.02.2023 do godziny 19:00 UTC (log jako załącznik – format Cabrillo, temat wiadomości: znak_wosp np. sp3bkr_wosp, nazwa załącznika: znakuczestnika.cbr np. sp3bkr.cbr).
Zapis kategorii w logu: w linii CATEGORY zamieszczona wyłącznie jedna litera oznaczająca daną kategorię np. CATEGORY: A
Logowanie łączności wyłącznie w czasie UTC.

Komisja Zawodów zaleca sprawdzenie aktualnego czasu w systemie i w programie logującym.
Komisja zaleca stosowanie programu DQR_LOG v.3.2.9.0 do logowania łączności.
Program do pobrania ze strony autora programu Marka SP7DQR - http://www.sp7dqr.pl/.
Decyzje komisji zawodów są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

Komisja: Eryk SP3GTP, Maksymilian SP3LM, Maciej SP3BKR.
Zielona Góra, 2022.12.15

Wyniki dostępne TUTAJ oraz na podstronie Wyniki "31 Finał WOŚP" 2023"

››› Pobierz dyplom ‹‹‹